Скасування замовлення

 לפי תקנון האתר (סעיפים 10-14)

- ניתן לבטל את ההזמנה תוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר, אך לא יאוחר מ-7 ימים  לפני יום האירוע, (ימים אלו לא צריכים להיות ימי חופש) ליידע אותנו על כך במייל contact@aurismedia.com או בטלפון 0545790810

- לא ניתן לבטל הזמנה בפחות מ-7 ימי עבודה לפני האירוע במידה וחלפו 2 שבועות ממועד הרכישה באתר.

- במידה והאירוע התבטל, החברה תודיע על כך ללקוח (הודעות בדואר אלקטרוני ו/או SMS) ותחזיר את מלוא סכום כרטיסים (ללא דמי שירות לקוחות נוספים ברכישת כרטיסים  - דמי טיפול לכרטיס בהזמנה באינטרנט, משלוח בדואר, משלוח בדואר שליחים, עמלת הדפסה)

- הלקוח קרא את ההצעה לציבור הזו לפני רכישת כרטיסים ומסכים, כי במידה והאירוע נדחה למועד אחר הכרטיסים שלכם מועברים אוטומטית לתאריך החדש עם שמירת המושבים. החברה מודיעה על כך ללקוח (הודעות בדואר אלקטרוני ו/או ב-SMS). תוך 14 יום ממועד דחיית מועד האירוע, זכותו של הלקוח להחזיר את מלוא סכום ההזמנה. במידה וההזמנה בוטלה ביוזמת הלקוח, בהתאם לסעיף 8 ,הלקוח יחויב ב-5% מסכום ההזמנה או 100 שקלים (הנמוך מבין הסכומים). סעיפים 10, 11, 12 - בהתאם לתקנון המועצה הישראלית לצרכנות.

- כל שינוי, לרבות שינוי שורה ומושב בהזמנה עליה כבר שילם הלקוח, מחייב ביצוע הזמנה מחדש: ביטול ורישום הזמנה חדשה.