Оферта

1. עוסק אוריס מדיה (ע.מ.319603791)  הוא הבעלים של האתר "aurismedia.com" ושותפה של פרויקטים למכירה.

2. בהתאם לדין הישראלי, הסכם זה הינו הצעה לציבור. בקבלת התנאים המפורטים להלן, הלקוח מבצע תשלום עבור הכרטיסים שהוזמנו בהתאם לתנאי הסכם זה. בעת התשלום עבור כרטיסים על ידי הלקוח הוא מסכים לתנאים המפורטים בהצעה.

3. aurismedia.com מספקת באתר מידע מלא על האירועים: תיאור, מקום ושעת התחלה, מחירי כרטיסים. לכל השאלות הקשורות לרכישה, קבלת כרטיסים וכן קיום אירועים, לקוחות ואורחי האתר יכולים לפנות ישירות לבעל של האתר לפי הקואורדינטות המצוינות באתר

4. מלאי הכרטיסים למופעים השונים של המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. aurismedia.com רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

5.  aurismedia.com לפעמים גובה דמי שירות לקוחות נוספים ברכישת כרטיסים (דמי טיפול לכרטיס בהזמנה באינטרנט, משלוח בדואר, משלוח בדואר שליחים, עמלת הדפסה). אם זה קורה, העלות של כל השירותים הנוספים מצוין בעת ביצוע ההזמנה (לפני רכישת כרטיסים).

6. בביצוע הזמנה, הלקוח מסכים לאיסוף ושימוש בנתונים אישיים, עיבודם והעברתם לצורך הזמנה, קבלת כרטיס אלקטרוני, הודעות אודות ההזמנה, ביטולים, החלפות או דחיית האירוע. כל המידע הנמסר על ידי הלקוח אינו נחשף, מפורסם או מועבר לאחרים. הנתונים משמשים רק כדי לספק את השירותים הרלוונטיים. החברה אינה עורכת פרטי לקוחות.

7. הלקוח מחויב למסור מידע אמת בעת ביצוע ההזמנה. aurismedia.com מתחייבת שלא להעביר מידע זה לצד שלישי, למעט מקרים הקבועים בחוק הישראלי.

8. על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי aurismedia.com להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי דין ו-aurismedia.com שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

9. הלקוח יכול לבצע הזמנה באתר בצורה עצמאית או בטלפון. לאחר שהלקוח מילא את הנתונים הרלוונטיים בעת ההרשמה לאתר או תשלום עבור ההזמנה, תעמוד לרשותו רשימת השירותים המלאה: הזמנת כרטיסים ובחירת המושבים הטובים ביותר; מנוי לדיוור ניוזלטרים והתראות SMS. ללקוח תמיד יש אפשרות לבטל את המנוי ניוזלטר ולהפסיק לקבל הודעות בדואר אלקטרוני ו-SMS באמצעות פנייה לחברה או בלחיצה על הקישור המצוין הודעה פרסומית.

10. ניתן לבטל את ההזמנה תוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר, אך לא יאוחר מ-7 ימים  לפני יום האירוע, (ימים אלו לא צריכים להיות ימי חופש) ליידע אותנו על כך במייל  או בטלפון 

11. לא ניתן לבטל הזמנה בפחות מ-7 ימי עבודה לפני האירוע במידה וחלפו 2 שבועות ממועד הרכישה באתר.

12. במידה והאירוע התבטל, החברה תודיע על כך ללקוח (הודעות בדואר אלקטרוני ו/או SMS) ותחזיר את מלוא סכום ההזמנה 

13. הלקוח קרא את ההצעה לציבור הזו לפני רכישת כרטיסים ומסכים, כי במידה והאירוע נדחה למועד אחר הכרטיסים שלכם מועברים אוטומטית לתאריך החדש עם שמירת המושבים. החברה מודיעה על כך ללקוח (הודעות בדואר אלקטרוני ו/או ב-SMS). תוך 14 יום ממועד דחיית מועד האירוע, זכותו של הלקוח להחזיר את מלוא סכום ההזמנה.
במידה וההזמנה בוטלה ביוזמת הלקוח, בהתאם לסעיף 8 ,הלקוח יחויב ב-5% מסכום ההזמנה או 100 שקלים (הנמוך מבין הסכומים). סעיפים 10, 11, 12 - בהתאם לתקנון המועצה הישראלית לצרכנות.

14. כל שינוי, לרבות שינוי שורה ומושב בהזמנה עליה כבר שילם הלקוח, מחייב ביצוע הזמנה מחדש: ביטול ורישום הזמנה חדשה.

15. אם תפספסו את האירוע מכל סיבה שהיא, הכרטיסים שלכם ייעלמו למרבה הצער וכספכם לא יוחזר.

16. במידה והלקוח איחר לאירוע, אזי לעובדי האולם עומדת הזכות להעבירו למקומות אחרים עד ההפסקה או סיום האירוע, בהתאם לכללי האולם.

16. על פי כללי ההפעלה של אולמות תיאטרון וקונצרטים בישראל - ילד בכל גיל חייב בכרטיס